thái thượng kiếm tôn truyenvietaudio

tác giả: phiêu linh huyễn thể loại: hài hước, tiên hiệp giới thiệu: rõ ràng chỉ là một tạp dịch của linh tê kiếm tông, nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn, đạt được huyền môn chí bảo côn ngô kiếm, ngủ với thánh nữ của đạo lăng thiên tông, trở thành truyền nhân của đệ nhất ma đó đi lên con đường đánh mặt, nghiền ép hết thảy thiên tài, chuyên trị các loại không phục. kiếm của ta, ngạo thương khung! đạo của ta, lăng chúng sinh! ba ngàn đại đạo, nhất kiếm độc tôn! ta tên bạch nhạc, thái thượng kiếm tôn! cảnh giới tu luyện: dẫn linh cảnh - linh phủ cảnh - tinh cung cảnh - tinh hải cảnh - hóa hư cảnh - thế giới cảnh -... trên hóa hư chính đạo gọi là tiên... ma đạo xưng là thần.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.