thái thượng lão tổ từ trong mộ bò ra

ta xuyên qua đại hoang. trọng sinh làm một đời tâm ngoan thủ lạt ma đạo cự kiêu, thân nhuộm bất tường tóc đỏ, leo ra ngoài phần mộ… ta cho là mình là chính đạo tiên hiền, lại không nghĩ rằng, thân phận chân thật của ta là thiên ma giáo thông thiên giáo chủ. một đời tâm ngoan thủ lạt ma đạo cự kiêu. chính đạo thánh địa sợ ta, hận ta, tính kế ta, bí mật phái ba cái truyền nhân bái ta làm sư, mai phục ở bên. ba cái nghiệt đồ ngày đêm mài đao, suy nghĩ đoạt ta ma kinh, muốn lấy cái mạng già của ta. đại sư huynh: “lão ma đầu tuy là chuẩn đế, cũng đã vào tuổi già, khí huyết khô kiệt, thân nhuộm tóc đỏ, là thời điểm phát sáng rồi!” nhị sư huynh: “có lòng ác độc biết bao, đao liền thật là nhanh, để cho ta đi một đao chém đứt lão gia đầu!” tiểu sư muội: “quê hương tử la lan lại đến nở hoa mùa, viết cho a thu sư huynh phần kia tin không biết hắn nhận được không? . . . . .” … nhiều năm về sau, ta chắp tay đứng ở đỉnh mây. sau lưng, ba cái đồ nhi cải chính quy tà, rơi nhập ma đạo, suất lĩnh ức vạn vạn ma tử ma tôn tề thanh lễ bái: “thông thiên lão tổ, pháp lực vô biên, tu vi cái thế, vạn cổ vô địch!”
Dừng sau:   :   :    giây.