thâm không chi hạ

– “đây là một viên bình thường nhất hằng tinh, khoảng cách ta ước chừng 4.37 năm ánh sáng.” “quay chung quanh hằng tinh đệ tam hành tinh tràn ngập nước trạng thái lỏng, là dễ dàng nhất dựng dục cacbonyl loại sinh mệnh hoàn cảnh. ta đem viên tinh cầu này gọi lam tinh.” “căn cứ quan trắc, lam tinh người chưa hoàn toàn lợi dụng hành tinh nguồn năng lượng, văn minh cấp bậc vì k3 cấp. tuyệt đại đa số lam tinh người như cũ làm lao động chân tay, nhà khoa học tỉ lệ không vượt qua một phần ngàn.” “buồn cười chính là, nghệ nhân có thể đạt được tài nguyên, viễn siêu nhà khoa học…” hủy diệt đi, lam tinh người! — anh hùng xương khô không người hỏi, con hát gia sự thiên hạ biết, nghe khó nghe, nhưng cũng là chân thực tình trạng. khi anh hùng chết đi, không có tiếng tăm gì, không ai biết, không ai đến phúng viếng. cái nào đó lớn nhà khoa học yên lặng chết đi, chỉ có người trong vòng biết, truyền thông căn bản mặc kệ không hỏi. nhưng cái nào đó con hát kết hôn hoặc là ly hôn, phô thiên cái địa tất cả đều là đưa tin, truyền thông hận không thể dùng tất cả trang bìa đến đưa tin những vật này. — thâm không phía dưới, tinh hà óng ánh, văn minh vô số… nơi này là mặt trăng căn cứ số 1, theo một lần xưa nay chưa từng có siêu cường vụ nổ hạt nhân, một chiếc vô cùng to lớn siêu cấp chiến hạm chính thức hát vang xuất phát! nó là nhân loại hi vọng cuối cùng, tên là… noah!
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM