thần cấp cơ địa

– hư ma giới xâm lấn, thư phong thức tỉnh trở thành linh năng giả, tiếp xúc đến thế giới chân thực. thư phong nương tựa theo thể nội thần bí căn cứ chi lực, tại hư ma giới, xâm thực giới, nhân gian giới trong tam giới từng bước một quật khởi, cuối cùng đặt chân đỉnh phong.
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM