Thần Cấp Thăng Hệ Thống

Lượt nghe : 93,533 25 người đang nghe

Giới thiệu : , , – Ngụy Dịch thu hoạch được Thần Cấp Thăng cấp hệ thống. Chỉ cần điểm kinh nghiệm, hết thảy đều có thể thăng cấp. Tu vi có thể thăng cấp, vũ kỹ có thể thăng cấp, luyện đan có thể thăng cấp, luyện khí có thể thăng cấp, huyết mạch có thể thăng cấp, Vũ Hồn có thể thăng cấp… Cái gì, muội tử cũng có thể thăng cấp? Mạnh đến nổ tung thăng cấp hệ thống, một đường nổ banh trời sảng khoái hành trình…

thần cấp thăng hệ thống