Thần Sủng Hàng Lâm

Lượt nghe : 89,243 67 người đang nghe

Giới thiệu : – Phổ Thông cấp võ kỹ: 《 Bích Hổ Du Long Bộ 》 nhanh như thiểm điện, long xà du tẩu, như quỷ tựa như yêu ma, làm cho người khó lòng phòng bị ———— dung hợp ma sủng: Cự Nham Ngô Công, Đằng Xà, Thanh Điện Trùng các loại nhanh nhẹn tính ma thú, lấy xà hình loại vì tốt nhất. Tinh Anh cấp võ kỹ: 《 Bạch Viên Kiếm Thuật 》 kiếm thuật kỳ dị, mau lẹ như điện, đoán địch chiến thắng, kiếm thế như gió ———— dung hợp ma sủng: Thiết Kiếm Thương Bối Tinh, Kiếm Hầu, Thần Kiếm Tử Viên các loại linh trưởng loại ma thú, cần kim loại thuộc tính. Huyền Ảo cấp võ kỹ: 《 Thiên Lang Phệ Hồn Đại Pháp 》 Thiên Lang khiếu nguyệt, đoạt phách phệ hồn, nhỏ yếu người công kích huyết khí, cường đại người cướp đoạt linh hồn ———— dung hợp ma sủng: Thị Huyết Ma Lang, Phệ Hồn Ma Mãng các loại thôn linh loại ma thú, lấy chó loài ma thú vì tốt nhất. Tinh Không cấp võ kỹ. . . Bí Nguyệt cấp võ kỹ. . . Đại Nhật cấp võ kỹ. . . . . . Võ kỹ ngập trời, thần sủng tiến hóa. Tông môn san sát, trường sinh cửu thị, hùng bá thiên hạ. Một cái phổ thông thiếu niên ngẫu được cơ duyên, bước lên con đường quật khởi.

thần sủng hàng lâm