Thần Thoại Nguyên Sinh Chủng

Lượt nghe : 67,485 76 người đang nghe

Giới thiệu :

, – Khoa học cuối cùng có phải là thần thoại? Làm Nhân tộc dĩ nhiên như là Thần tộc, vậy có phải đại biểu đã trải qua thăm dò đến rồi vũ trụ cuối cùng? Người đã như Thần, nhưng thần thoại vĩnh viễn không có điểm dừng. Chúng ta cần không chỉ là tài nguyên, càng là văn minh bản thân. Phong Lâm Vãn: Cái gì giả? Ai dám nói ta giả? Ta đây một đời trắng noãn không tì vết. Trang bức xong liền chạy, hắc hắc, thực kích thích. Đại khái là truyện xuyên qua nhiều thế giới khác nhau để lấy siêu phàm lực lượng.

thần thoại nguyên sinh chủng