thần võ chí tôn

– ai nói thần võ không thể kiêm? thiếu niên vân tiêu ngẫu nhiên được thần đan, tu vũ đạo, luyện thần hồn, lại xem nhỏ thợ săn như thế nào nghịch chuyển càn khôn, đạp lần thế gian thiên tài, đạp bằng chư thiên vạn giới! vân tiêu cũng như bao nvc khác , anh ta còn kiêm ‘thần sư’. cảnh giới: chân khí cảnh-> chân nguyên cảnh->nguyên đan cảnh… style mình dịch nó khác xíu , nên đọc thấy không hợp ta đóng lại rồi lặng lẽ rời đi mà đừng nói gì làm buồn lòng nhau nhé.
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM