Thần Y đại Tiểu Thư

Lượt nghe : 79,791 75 người đang nghe

Giới thiệu :

nàng, là thế kỷ 21 nổi tiếng toàn cầu thần y, diêm vương yếu nhân canh ba chết, nàng có thể lưu người đến năm canh . một khi xuyên việt thành vĩnh ninh hầu phủ nhu nhược vô năng phế vật đại tiểu thư . đại hôn lúc đầu cánh bị vị hôn phu thân thủ đưa vào thổ phỉ trong tay, một tờ thư bỏ vợ vỗ vào cặn bã nam trên mặt của, cặn bã nam không lạ gì, cút! độc ác mẹ kế, giả nhân giả nghĩa kế muội, phụ thân của tâm ngoan thủ lạt, mỗi người muốn mạng của nàng . bọn ngươi đống cặn bả xứng sao muốn bổn tiểu thư mạng mệnh, rõ ràng là muốn chết . nô thú ta có, luyện đan ta sẽ, tuyệt thế linh công càng là thuận tay nhặt ra, chỉ là vì sao nàng ngược cặn bã nam sát tiện nhân lúc, tuyệt mỹ ngang ngược cửu hoàng thúc đại nhân gắt gao quấn lên nàng, nàng ngoái đầu nhìn lại cười nhạt: "chúng ta có tốt như vậy sao?" nam nhân mãnh thú vậy nheo lại đồng mâu: "xem qua sờ qua hôn qua không được tốt lắm, chẳng lẽ muốn ngủ qua ?"

thần y đại tiểu thư