Thiên Cơ Diệu Thám

Lượt nghe : 70,366 64 người đang nghe

Giới thiệu :

trò lừa gạt cao thủ trùng sinh làm thám trưởng tổ trọng án, dựa vào chính mình kỹ năng xảo diệu phá án, trở thành một tên thiên cơ diệu thám! ______ khoáng hải vong hồ xuất phẩm, chất lượng đáng tin, già trẻ không gạt.

thiên cơ diệu thám