Thiên Hạ đệ Nhất Kiếm đạo

Lượt nghe : 88,860 58 người đang nghe

Giới thiệu :

– một cái liên quan tới thần giới thần vương bí mật! một cái liên quan tới chín thanh thần kiếm truyền thuyết! tạo ra được một vị thông thiên triệt địa, vạn cổ vô địch kiếm đạo cường giả vô địch! ta chi kiếm đạo. . . chính là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo!

thiên hạ đệ nhất kiếm đạo