1 2 3

thiên hoang tiên đình

Vạn Vực Đại Thế Giới , cương vực mênh mông vô ngần , có rất nhiều bí cảnh , vị diện , thế giới phụ thuộc vào trong đó , nơi này có nhiều như tinh thần hạ vị hậu quốc , thực lực không tầm thường trung vị công quốc , truyền thừa mấy ngàn năm---------------------------------------------------------- Tu luyện cấp bậc tổng cộng có Linh Hải Cảnh , Chân Linh Cảnh , Thuế Phàm Cảnh , Thánh Thai Cảnh , thần thông cảnh , cùng với Phong Hào Vương Giả này sáu đại cảnh giới.Tôn giáo thế lực: Hạ Phẩm Tông Môn , trung phẩm tông phái , Thượng phẩm tôn giáo , cùng với vương giả giáo pháiQuốc gia thế lực: hậu quốc , công quốc , vương quốc , Phong Hào Vương ĐìnhCầu thanks , cầu vote tốt !!! Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thiên Hoang Tiên Đình!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.