Thiên Khiển Chi Tâm

Lượt nghe : 66,617 26 người đang nghe

Giới thiệu :

– như sinh vi cây rừng, ta đem làm vui sướng dùng hướng quang vinh. như sinh vi u thảo, ta đem làm thê thê mà dao động lục. coi như là một căn tiểu thảo, cũng không cần hâm mộ đại thụ to lớn cao ngạo che trời, ta y nguyên có thể trưởng thành một mảnh bích lục đức lỗ y chi tâm, tựu là tự nhiên

thiên khiển chi tâm