1 2 3

thiên long bát bộ

Một buổi sáng xuyên qua, Lưu Tinh đã biến thành Thiên Long thế giới Cái Bang đà chủ, đồng thời lại đạt được trong nháy mắt max cấp ngoại quải ! Vô luận năng lực gì, võ công, đều có thể trong nháy mắt max cấp! Thái tổ trường quyền, Hàng Long Thập Bát Chưởng, săn thuật, y thuật, nuôi dưỡng thuật, Bắc Minh Thần Công, Dịch Cân Kinh...... Quyền đả Mộ Dung Bác, chân đá Cưu Ma Trí; Danh dương Tụ Hiền trang, uy chấn Thiếu Thất Sơn! Tại Lưu Tinh dẫn đầu dưới, Cái Bang trở thành đáng mặt đệ nhất đại bang phái!( Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.) Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thiên Long Bát Bộ: Ta Có Trong Nháy Mắt Max Cấp Treo!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.