thiên nghịch

, , – Chuyển niết bàn, thiên huyền chỉ thiên! Độ sinh tử, rèn luyện linh đan! Phá càn khôn, vì thấy người kia một mặt; Chưởng luân hồi, chỉ đổi ngươi miệng cười!
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM