Tiên Đình Phong Đạo Truyện

Thiếu niên Tô Đình, nắm Lục Áp truyền thừa, vượt qua tiên hiệp thần thoại thế giới. Luyện thành Trảm Tiên Phi Đao, thành tựu lôi hỏa thân thể. Trên chấn mây xanh, dưới nhiếp u minh. Chư thiên thần tiên, không dám phạm giả. "Ta có một đao, chư thiên vạn giới, thần tiên yêu ma, không có không sợ giả!" Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiên Đình Phong Đạo Truyện!
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM