Tiên Ma đồng Tu – Lưu Lãng

Lượt nghe : 84,213 73 người đang nghe

Giới thiệu :

– tiểu bạch văn đại lão chớ nhập, hài hước + harem+ vô sỉ. biển mây mờ mịt, trời cao vô hạn. chúng sinh muôn nghìn, ai không tâm hướng tới chi? thiên đạo hư ảo, không người đến khuy. vạn trượng hồng trần, người nào không muốn trường sinh? tam sinh bảy thế oán lữ, chính đạo cùng ma giáo mấy ngàn năm ân oán tình thù. một người, một thanh cổ kiếm, hắn đem như thế nào đối mặt toàn bộ thế giới…

tiên ma đồng tu – lưu lãng