tiên phủ

, – tình cờ tiến vào tu tiên giới, hạ khải vốn định giống như là mơ mộng tiêu dao thiên địa, lại phát hiện mình người mang ngũ hành hỗn tạp tồi linh căn, tu luyện chậm chạp, cả đời đều khó khăn có thành tựu! thiên tư tồi, lại cứ thiên về biết được một đại đội tiên nhân đều muốn đỏ con mắt tàng bảo bí mật, còn chưa ở tu tiên giới tiêu dao mấy ngày, liền phát hiện từng bước nguy cơ, thiên hạ tất cả địch! một tòa tiên phủ xuất hiện, từ nay thay đổi hạ khải vận mệnh! bồi dưỡng linh thảo, luyện chế đan dược, thiên tư kém thì có thể làm gì? tửu lượng cao linh đan, nuốt vào trong bụng, tu vi như thường cao ca mãnh tiến! loại linh thảo, thôn linh đan, chân đạp đủ loại thiên tài! đấu tiên người, hàng hung ma, một đường hoành hành ngang ngược! ôm trong ngực mỹ nữ, chân đạp địch nhân, tiêu dao thiên địa!
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM