Tiên Sơn Ta Làm Chủ

Lượt nghe : 96,359 96 người đang nghe

Giới thiệu :

sư phụ bế quan đi, hiện tại ngàn dặm tiên sơn đều từ trần cảnh đến làm chủ. một cái người xuyên việt, mang theo các sủng vật, từng bước một kiến tạo ra trong tưởng tượng nhạc viên, đồng thời thuận tay cứu vớt tu tiên giới cố sự. làm ruộng, sủng vật, kinh doanh, dưỡng thành, xuyên qua, đơn nữ chính, không có hệ thống, hằng ngày văn.

tiên sơn ta làm chủ