1 2 3

tiểu thuyết mùa chinh chiến Ấy

Cuối tiểu thuyết Mùa Chinh Chiến Ấy như một thước phim miêu tả sinh động và chi tiết những khó khăn thử thách mà tác giả và đồng đội của mình phải nếm trải trong những tháng ngày gian nan trên chiến trường nước bạn, đó là những tình cảm gắn bó của quân đội ta với nhân dân Campuchia
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.