tinh luyện chi lộ

Tinh Thần đại lục, một mảnh dùng Tinh Thần Chi Lực là bản, mạnh được yếu thua thế giới. Tinh lực tựu là căn bản, thực lực mới được là hết thảy. Đây là một mảnh Luyện Tinh giả hoành hành đại lục, là một cái hết thảy đều dùng bổn mạng tinh làm cơ sở đại lục. Một cái xuất thân thế gia thứ xuất đệ tử, đã trải qua vô số khốn khổ, cuối cùng nhất đi đến đỉnh phong. Tinh Thần đại lục thực lực phân chia: Tụ Khí kỳ, Dẫn Tinh kỳ, Ngưng Hạch kỳ, Tinh Tượng kỳ, Ngưng Tượng kỳ, Phân Tinh kỳ, Thành Giới kỳ, Luyện Tinh kỳ, Thiên Tượng kỳ, cùng với trong truyền thuyết Phá Giới kỳ. Thiếu niên Lý Dương, không ngừng vươn lên, thề đem mặt trời ánh sáng chói lọi vẩy khắp toàn bộ thế giới. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tinh Luyện Chi Lộ!
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM