1 2 3

tình ma - truyện ma

10k đậu = 5c Momo 10k =6c Momo Phan The Anh 0968091998 【 bay lô. Độc nhất ký kết tiểu thuyết: Yêu ma thức tỉnh: Bắt đầu truyền thừa lão thiên sư tu vi! ) Thế giới đại biến, yêu ma thức tỉnh! Mãnh Quỷ ăn thịt người, người giấy Minh Hôn! May là Trương Hào giác tỉnh thần thoại Đại Luân Bàn, bắt đầu liền đánh vào Long Hổ Sơn lão thiên sư thẻ nhân vật, truyền thừa lão thiên sư thông thiên tu vi! Truyền thừa dầy như tinh thể một dạng Kim Quang Chú! Cương mãnh cực kỳ Dương Ngũ Lôi! Đồ Thủ Diệt Quỷ Chưởng Tâm Lôi! Vạch trần hư vọng Thanh Tâm Thần Chú! Mà đây chỉ là sơ cấp thần thoại Đại Luân Bàn, trung cấp, cao cấp bên trên, càng có vô số thần vật, thẻ nhân vật có thể lấy ra ... Tam Sinh Thạch, Ngũ Quỷ sách, Sổ Sinh Tử Hắc Bạch Vô Thường, Thập Điện Diêm Vương, Ngũ Phương Quỷ Đế! Tất cả các loại, đều ở thần thoại Đại Luân Bàn! Bay lô. Nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. còn là hố , hố . Mới gần 100c Update yêu quái hơi khó hiểu : Trát chỉ nhân : dạng hàng mã yêu quái , còn gọi là nộm người giấy , búp bê giấy , nó na ná thức thân bên Nhật , là sản phẩm tương thích của Thức Thân + Cương Thi tầm đó , là đối tượng thường dùng để Minh Hôn ngày xưa , uy lực to , tùy theo loại trát chỉ mà có sức lực khác nhau , skill khác nhau , chia làm người tạo ra hoặc thiên sinh tạo ra , dễ tưởng tượng thì là na ná anabell bên phim mỹ Lv : F , D . C . B . A. S . SS . SSS . Thiên Tượng Cảnh , , Thiên Tai cảnh Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Yêu Ma Thức Tỉnh: Bắt Đầu Truyền Thừa Lão Thiên Sư Tu Vi!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.