Toàn Năng Hiệu Trưởng Hệ Thống

Lượt nghe : 84,019 87 người đang nghe

Giới thiệu :

– Không nghề nghiệp thanh niên Hác Vận bị hệ thống chọn trúng đi lên toàn năng hiệu trưởng con đường, sách núi có đường cần là kính, biển học vô bờ ta ngồi làm thuyền. Hác Vận hiệu trưởng mang ngươi trang bức mang ngươi bay, mang ngươi vọt vào đống rác, rùi á a!

toàn năng hiệu trưởng hệ thống