Tối Cường Nông Dân Hệ Thống

Lượt nghe : 87,116 92 người đang nghe

Giới thiệu : Ngoài ý muốn thu hoạch được mạnh nhất Nông Dân trang bức hệ thống, từ đó lên đường điên cuồng chảnh khốc khoe khoang Điếu Tạc Thiên! Ở trên cái thế giới này, chỉ có một cái tôn chỉ, cái kia chính là đánh trâu nhất người, phao đẹp nhất cô nàng. Trang bức hệ thống, vì là trang bức mà sống, một thân ép khí ngang dọc, toàn bộ thế giới đều có thể cảm nhận được. Một khi trang bức, phương viên trăm dặm không có một ngọn cỏ. Phía trước cao năng dự cảnh, có ép khí lan tràn, xin đeo xong an mũ. ☯ Cầu nguyệt phiếu - 9-10 điểm cuối chương - Cho 5 sao -đậu- v.v.v ☯ Lịch ra chương ♨ :??? Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tối Cường Nông Dân Trang Bức Hệ Thống!

tối cường nông dân hệ thống