1 2 3

tối ngưu chí tôn đế hoàng hệ thống

– đây là một cái liên quan tới hoàng đế cố sự, một cái từng bước một chiếm cứ chư thiên cố sự. yêu ma quỷ quái thì thế nào, đầy trời thần phật lại sao như thế nào, chí tôn đế hoàng hệ thống nơi tay, vẫy tay một cái hết thảy biến thành tro bụi! đại hoàng đế lạc dương cười khằng khặc quái dị: “cái thế giới này, do ta chinh phục!” ps: truyện bên trung đã ra gần 1k2c …. ps: cảnh giới: hậu thiên,tiên thiên ,thoát thai,long hổ ,kim cương ,đạo đài ,đạo quả,niết bàn,thông thiên
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.