Trở Thành Tu Hành Giới đại Lão

Lượt nghe : 75,342 27 người đang nghe

Giới thiệu : , – Qua lại chí thần kỳ Tu Hành Giới, kích hoạt mạnh nhất hệ thống phụ trợ, đọc đến, đốn ngộ, suy diễn, không gì không thể. Đinh! Tiêu hao 500 trăm triệu Ngũ Hành Bản Nguyên, linh căn tăng lên tới Thần Phẩm! Đinh! Kí chủ tiến vào trạng thái đốn ngộ, Ngộ Tính đề cao gấp trăm lần, trong nháy mắt học được mười loại tuyệt học! Đinh! Tiêu hao năm chục ngàn Ngũ Hành Bản Nguyên, đẩy diễn xuất Tông Sư Cấp tuyệt học «Hạo Hải Liệt Sơn Ấn», giá trị 100 vạn Linh Thạch! P/s: Main xuyên qua, bắt đầu từ đệ tử môn phái đến 1 phái chi chủ, sau đó lại nuôi pet, nuôi tiểu đệ, xây dựng tiên thành, đánh cướp vạn giới… “Chúng ta tông môn truyền thống từ trước đến giờ là chỉ ăn không nhả, đổi thành từ trước, ai tới tặng quà, chúng ta vì biểu thị cảm tạ, nhất định sẽ đi bọn họ tông môn lại cướp một lần.”

trở thành tu hành giới đại lão