Trọng Sinh Đại Phản Phái

Chiến tranh lãnh chúa thế giới bên trong, hắn quét ngang Lục Hợp, trấn áp bát phương! Bảo Liên Đăng thế giới bên trong, hắn hoành hành không sợ, thiên hạ đệ nhất! Thiến Nữ U Hồn thế giới bên trong, tay nắm sinh tử, quyền nát hư không! Tiên Kiếm Kỳ Hiệp bên trong, họa một quyển vạn yêu chi đồ! Già Thiên thế giới, Ma Chủ thiên hạ, uy hiếp cấm khu! Hoàn mỹ bên trong, ta vì Ma Hoàng! Tây Du bên trong, luận đạo thái thượng, chưởng ép Linh Sơn! Phong Thần bên trong, tứ thánh bày xuống Tru Tiên kiếm... Cơ Cung Tinh hình chiếu chư thiên, từng bước một đạp lên hành trình, cho đến, bắt nạt Chư Thiên Vạn Giới! Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Trọng Sinh Chi Chư Thiên Đại Phản Phái!
Dừng sau:   :   :    giây.