1 2 3

trùng sinh chi hạ nhật vãn sâm truyenvietaudio

tác giả: tư kiều ức hành thể loại: đam mỹ, truyện sủng, trọng sinh giới thiệu: công pháo hôi trong sắc văn đã trọng sinh. lưu ý lưu ý! công pháo hôi trong sắc np văn đã trọng sinh. thật là mỏi mắt mong chờ biến tiếp theo! trọng sinh xong, công chỉ muốn làm lại từ đầu. tra thụ hả? xin miễn không tiếp bắt đầu lại từ việc nhỏ bên người, bắt đầu lại từ mi. sở khanh hoa, nếu mi không tránh xa ta ra một chút, ta sẽ khiến mi và đồng bọn của mi kinh sợ phát ngốc.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.