Truyện Audio Cực Phẩm Đế Vương

Tiểu thuyết lịch sử Phùng Vương đã dựa vào những cứ liệu lịch sử thế kỷ VIII được ghi trong Đại Việt sử ký toàn thư đã làm nền tạo dựng bức tranh toàn cảnh về đời sống xã hội, gợi nên không khí bi tráng một thời.
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM