1 2 3

Truyện Audio Dị Giới Dược Sư

Khi ấy tại thành Đại Lý đất Vân Nam, vua là Đoàn Chính Nghiêm hiệu là Hiến Tông, tể tướng là Cao Lương Thành, Kinh sư là Diệp Du thành, gần hồ Nhĩ Hải. Đất ấy từ khi những người Mông Bì La Các là đại chiếu của Mông Xá Chiếu lần lượt thống nhất lục chiếu, thành lập ra một vương quốc mới, gọi là Nam Chiếu cho đến thời vua Lý Anh Tông bên Đại Việt đã ngót bốn trăm năm.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.