Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn

Truyện Kiếm Đạo Độc Tôn của tác giả Kiếm Du Thái Hư là một trong những tác phẩm võ hiệp ăn khách nhất, là tượng đại của thể loại truyện tiên hiệp Trung Quốc, sánh ngang với các tác phẩm khác như Bách Luyện Thành Tiên, Phàm Nhân Tu Tiên, Gà Thiên,... Nhân vật chính của chúng ta là chàng trai Diệp Trần vốn là đại công tử của gia tộc họ Diệp. Với thiên phú võ học kém nên từ nhỏ chàng đã là trung tâm của những lời dèm pha trêu chọc từ những người anh em trong dòng tộc. Liệu chàng công tử Diệp Trần có cam chịu như vậy không? Mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện Kiếm Đạo Độc Tôn ngay sau đây.
Loading...
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 1
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 2
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 3
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 4
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 5
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 6
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 7
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 8
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 9
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 10
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 11
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 12
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 13
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 14
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 15
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 16
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 17
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 18
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 19
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 20
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 21
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 22
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 23
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 24
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 25
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 26
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 27
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 28
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 29
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 30
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 31
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 32
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 33
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 34
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 35
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 36
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 37
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 38
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 39
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 40
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 41
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 42
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 43
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 44
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 45
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 46
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 47
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 48
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 49
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 50
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 51
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 52
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 53
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 54
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 55
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 56
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 57
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 58
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 59
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 60
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 61
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 62
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 63
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 64
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 65
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 66
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 67
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 68
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 69
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 70
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 71
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 72
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 73
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 74
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 75
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 76
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 77
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 78
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 79
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 80
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 81
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 82
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 83
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 84
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 85
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 86
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 87
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 88
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 89
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 90
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 91
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 92
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 93
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 94
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 95
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 96
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 97
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 98
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 99
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 100
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 101
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 102
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 103
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 104
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 105
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 106
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 107
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 108
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 109
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 110
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 111
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 112
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 113
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 114
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 115
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 116
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 117
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 118
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 119
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 120
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 121
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 122
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 123
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 124
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 125
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 126
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 127
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 128
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 129
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 130
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 131
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 132
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 133
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 134
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 135
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 136
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 137
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 138
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 139
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 140
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 141
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 142
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 143
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 144
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 145
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 146
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 147
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 148
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 149
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 150
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 151
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 152
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 153
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 154
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 155
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 156
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 157
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 158
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 159
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 160
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 161
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 162
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 163
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 164
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 165
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 166
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 167
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 168
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 169
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 170
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 171
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 172
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 173
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 174
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 175
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 176
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 177
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 178
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 179
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 180
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 181
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 182
 • TruyenVietAudio - Truyện Audio Lục Đạo Tiên Tôn - Phần 183 (Hết)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM