1 2 3

truyện ma bà tư - truyện ma

Vì cứu vớt bệnh tình nguy kịch nữ nhi, Tào Phàm tiếp nhận "Thiên Vận người" thí luyện, tiến vào "Thiên Vận thế giới" khiêu chiến một serie gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Xông "Thục Sơn", dám Lục Bào lão tổ cạnh phong mang. Chiến "Phong thần", ai nói Tiệt Giáo Môn Nhân phong thần mệnh? Thiên Vận chi chiến, ta chủ chìm nổi! Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ăn Gà Nãi Ba Tu Tiên Truyền!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.