từ đấu la bắt đầu đánh dấu nữ thần

, – Diệp Thần lấy được Tự Động Tu Luyện Hệ Thống, làm điều cá mắm nằm thi là có thể tự động trở nên mạnh mẽ. Mỗi đánh dấu một Nữ Thần, còn tăng cường 100% tốc độ tu luyện, kết quả là, Diệp Thần đi lên một cái Chư Thiên đánh dấu không đường về.
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM