Từ Gấp Trăm Lần Thiên Phú Bắt đầu Vô địch

Lượt nghe : 78,527 38 người đang nghe

Giới thiệu :

– Lục Ly xuyên qua Linh Khí thức tỉnh thế giới, nỗ lực tu luyện, làm sao tư chất thường thường, khổ tu mười năm chưa từng đột phá. Ngay ở hắn nản lòng thoái chí thời gian, Thiên Phú Hệ Thống kích hoạt. Tông Sư: Ta khổ tu mười năm, có thể cách không giết người. Thánh Nhân: Ta bế quan trăm năm, có thể xưng hùng nhất giới. Chân Tiên: Ta Ngộ Đạo ngàn năm, làm hoành ép vũ nội. … Mà lúc này, Lục Ly dung hợp ngàn tỉ lần Thiên Phú, một tức Tông Sư, ba tức thành Thánh, thập tức Chân Tiên… Sau một ngày, ở vũ trụ chúng sinh thán phục bên dưới, hắn vượt qua Tiên Đế, hóa thân duy nhất Đạo Tổ, cắt ngang cổ kim tương lai.

từ gấp trăm lần thiên phú bắt đầu vô địch