1 2 3

tử tù của nữ vương truyenvietaudio

tác giả: ngoclananh thể loại: ngôn tình, cổ đại giới thiệu: nữ vương bễ nghễ thiên hạ, tư thái vô vàn. một tên nô lệ, còn mang tội nặng trên thân. người ở trên đám mây cao, vạn người kính ngưỡng, kẻ tận dưới bùn lầy, ai nấy coi thường nàng tâm tư của một bậc chí tôn dốc lòng vì thiên hạ, chàng lại bỏ cả thiên hạ để được ở bên nàng. chúng ta nguyện se duyên kết tóc nhưng hai thân phận ràng buộc, khiến ngày trùng phùng mãi ngăn cách như mỗi người đứng một bên cầu nại hà đợi chờ nhau.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.