1 2 3

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

✍✍ TRUYỆN SẢNG VĂN, HÀI HƯỚC LÀ CHÍNH, LOGIC PHÁI, NGHIÊM TÚC PHÁI CẨN THẬN KHI NHẬP THẦN. Lần đầu biên truyện có gì sai xót mong mọi người thông cảm!!! Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Tông ( biên dịch)!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.