vạn cổ thánh vương

, , – Huyền Thiên giới, vạn tộc san sát, thiên kiêu như mây. Võ giả giận dữ sơn hà phá, Vương giả giận dữ thiên địa biến, Thánh giả giận dữ thương sinh diệt. Ngàn năm trước, cửu trọng thiên Đại thế giới tuyệt thế thiên tài Vân Thần thần bí vẫn lạc. Ngàn năm sau, Vân Thần chuyển thế trùng sinh Huyền Thiên giới, một khi trọng sinh, thiên phú có một không hai thiên hạ, đến vô thượng đạo thống, tu nghịch thiên thần thông, trảm cường giả, diệt Vương giả, tru Thánh giả, thành tựu Vạn Cổ Thánh Vương. Cảnh giới: ✵ Chân Vũ cảnh ✵ Huyền Vũ cảnh ✵ Địa Vũ cảnh ✵ Thiên Vũ cảnh
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM