vạn giới thiên tôn

– trời là vật gì? cao cao tại thượng, uy nghiêm khó lường, là pháp tắc, là giới luật, là vô tình, là lãnh khốc. thiên ý, sao vậy? quan sát chúng sinh, lo liệu phong vân, tước thưởng phạt, tùy tính mà vì. cho nên, thiên ý không lường được, thương thiên không thể gần. thuận này ứng này, chưa hẳn đến lợi; làm trái phản này, phúc họa lại khó định. trời, giam cầm vạn vật như giếng sâu, hồng trần chúng sinh như bùn nhão. có như thế một con rất đơn thuần, rất kiên định ếch ngồi đáy giếng, cẩn thận thủ hộ lấy trong lòng kia một điểm nho nhỏ ánh sáng yếu ớt, mang theo nhất định phải cắn một khối thịt thiên nga ít ỏi tín niệm, từng bước một từ hồng trần bùn nhão bên trong giãy dụa mà ra, từng bước một đi ra sâu không thấy đáy ô uế giếng sâu. hắn mở ra miệng rộng hướng trong lòng thiên nga cắn lên đi thời điểm, không cẩn thận đem một phương này thương thiên cũng một ngụm nuốt vào! sở thiên nói, nợ tiền, phải trả tiền; thiếu mệnh, muốn đền mạng. đây chính là sở thiên nhận định đơn giản nhất, nhất kiên định đạo lý. đạo lý kia, so thiên đại!
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM