Vạn Kiếm Chúa Tể

Lượt nghe : 92,266 44 người đang nghe

Giới thiệu : Ta có một kiếm, có thể nuốt nhật nguyệt, nghịch thương thiên! Thiên Kiếm đại lục, Kiếm giả vi tôn. Thiếu niên Tần Phong may mắn được Hỗn Độn kiếm hồn, thôn phệ vạn kiếm, thành tựu chúa tể. PS: Truyện chuyên về Kiếm tu ✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯Cảnh Giới✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯ ✯✯✯Kiếm Đạo: ☞Kiếm Khách(đệ nhất trọng): 5 cảnh giới nhỏ -Cảm Ứng cảnh -Ngưng Nguyên cảnh -Chu Thiên cảnh -Dung Hối cảnh -Hợp Nhất cảnh ☞☞Kiếm Sư(đệ nhị trọng): 4 cảnh giới nhỏ -Giác Tỉnh cảnh -Hư Hồn cảnh -Thực Hồn cảnh -Kiếm Hồn Xuất Khiếu cảnh ☞☞☞Kiếm Hào(đệ tam trọng) 4 cảnh giới nhỏ -Chân Nguyên cảnh - Âm Dương cảnh -Huyền Hư cảnh -U Vi cảnh ☞☞☞☞Kiếm Tôn(đệ tứ trọng) 3 loại cảnh giới: học được 1 loại là phổ thông Kiếm Tôn, 2 loại là đỉnh phong Kiếm Tôn, 3 loại là siêu tuyệt Kiếm Tôn. -Kiếm Chi Chí Tôn(kiếm phẩm cấp đầy đủ cao, đặc biệt là kiếm hồn đầy đủ cường đại.) -Kiếm Pháp Chí Tôn(kiếm pháp tu vi đạt tới Chí Tôn cảnh giới) -Kiếm Tu Chí Tôn (kiếm tu bản thân tu vi, chân nguyên trong cơ thể nhiều ít.) ☞☞☞☞☞Kiếm Vương ☞☞☞☞☞☞Kiếm Đế ☞☞☞☞☞☞☞Kiếm Thánh ☞☞☞☞☞☞☞☞Kiếm Tiên ☞☞☞☞☞☞☞☞☞Kiếm Thần Updating.................................... Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vạn Kiếm Chúa Tể!

vạn kiếm chúa tể