1 2 3

vật hi sinh tu chân ký truyenvietaudio

thể loại: tận thế, xuyên không, nữ phụ văn nội dung: xuyên không tận thế, thời không tu chân, tuỳ thân không gian số chương: 110 chương editor: thủy nguyệt lam tô ngưng mi cảm thấy chính mình thật quá không hay ho đi nàng chỉ là châm chọc bộ [tận thế lạt văn nữ chủ tu chân ký] có vật hi sinh nữ phụ trùng tên, trùng họ  với nàng một chút thôi mà. kết quả vừa ngủ dậy,bi thống nhận ra nàng thế nhưng lại xuyên không. hơn nữa là, nàng lại xuyên vào cái vật hy sinh có số phận chẳng hay ho gì kia..... --- ------ ------ ------ -------- tác giả chuyên mục cầu bao dưỡng. tác giả có điều muốn nói: khai bộ mới, hi vọng có thể được nhiều lượt thích cùng bình luận hơn...... sửa chữa từ ngữ mẫn cảm.......
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.