võ công của ta quá không chịu thua kém, cư nhiên có thể tự tu luyện

– võ học tư chất bình thường lâm phi, kèm theo võ học hệ thống. phàm là võ công của hắn, đều có thể tự mình tu luyện. “ngươi cự kình luyện thể công bởi vì tham quan hoc tập minh nguyệt trường kình đồ, lĩnh ngộ cự kình ý cảnh, đột phá tới đệ tứ tầng.” “ngươi dịch cân đoán cốt công, lần đầu tiên nghe được cao thâm kinh phật ‘kim cương kinh’, rơi vào đốn ngộ trạng thái.” “ngươi cửu ảnh đao pháp lần đầu tiên sát nhân, cửu ảnh đao pháp trong lòng phấn chấn, lĩnh ngộ khoái đao huyền bí.” “ngươi kim cương bất hoại thiết bố sam, bởi không có ngâm thuốc tắm, tâm tình hạ, tu luyện không hề tiến độ.” lâm phi thật không nỗ lực, làm gì được võ công của hắn thực sự quá không chịu thua kém …
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM