Võ đạo Băng Tôn

Lượt nghe : 74,768 50 người đang nghe

Giới thiệu :

Thiên Vũ đại lục, Vũ Phong thịnh hành. Cao Hàn bất quá một tiểu con em gia tộc, người mang rác rưởi thể chất, nhận hết khuất nhục. Thân là kém nhất Thủy thể chất, lại trở thành Băng thể chất, thêm vào hắn cái kia không người có thể cùng thiên phú, khiến cho hắn hiển lộ tài năng. Đạo chi cảnh giới tối cao, Thượng Thiện Nhược Thủy, nước Vạn vật chi nguyên, bao hàm vạn vật. Cao Hàn thể chất một khi biến dị, nhìn hắn làm sao thất bại vô tận thiên tài, dũng đoạt dị bảo, giết hết dị thế cường giả. Võ đạo xưng tôn, ai dám không theo! Băng Phong Thiên Địa, đông lại lịch sử Trường Hà, dùng võ tâm ý, Băng chi tủy, bước lên Thiên Tôn con đường... Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Võ Đạo Băng Tôn!

võ đạo băng tôn

Loading...
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 1
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 2
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 3
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 4
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 5
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 6
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 7
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 8
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 9
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 10
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 11
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 12
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 13
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 14
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 15
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 16
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 17
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 18
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 19
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 20
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 21
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 22
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 23
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 24
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 25
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 26
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 27
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 28
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 29
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 30
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 31
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 32
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 33
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 34
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 35
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 36
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 37
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 38
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 39
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 40
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 41
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 42
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 43
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 44
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 45
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 46
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 47
 • TruyenVietAudio - Võ đạo Băng Tôn - Phần 48