Vô địch Dược Tôn

Lượt nghe : 63,250 57 người đang nghe

Giới thiệu : – Hoa Hạ trẻ tuổi Trung Y thánh thủ xuyên qua dị thế!! Cái gì? Trung Y ở dị thế vô dụng? Cắt, ai nói? Người khác luyện công thăng cấp, ta trị liệu thương bệnh thăng cấp. Một thiếu niên quật khởi cho không quan trọng, dựa vào trong đầu thần bí khí lưu, phi kinh chém thứ, cuối cùng đứng ở dị thế đỉnh!!!

vô địch dược tôn