Vô Hạn địa Cầu Vệ Sĩ

Lượt nghe : 94,217 99 người đang nghe

Giới thiệu :

người ngoài hành tinh luôn nghĩ xâm lược địa cầu? đi qua ta cho phép sao? men in black bên trong, hắn là f thám viên. transformers bên trong, hắn là điên cuồng người điều khiển. avengers bên trong, hắn là có thể cùng hulk vật cổ tay siêu nhân. . . quyển sách lại tên « giết chết người ngoài hành tinh », « địa cầu là địa bàn của ta »

vô hạn địa cầu vệ sĩ