1 2 3

Vô Hạn Tháp Phòng

Ngoài ý muốn bỏ mình sau, Vân Nhàn tiến vào đến "Vô hạn tháp phòng" trò chơi. Trò chơi quy tắc: 1, ngoạn gia làm anh hùng ngăn cản quái vật đến truyền tống trận, thất bại ý tứ hàm xúc tử vong. 2, sở hữu ngoạn gia bị chia làm hai cái trận doanh. Nếu một cái trận doanh ngoạn gia toàn thể bỏ mình, như vậy một khác trận doanh người sống sót có thể ở trong hiện thực sống lại. Vì thuận lợi sống lại, vân nhàn cùng phúc hắc tiểu đồng bọn yêu nhau tướng sát, thuận tiện liên thủ hố nhân. { chú 1: Nam nữ chủ cùng tâm ngoan thủ lạt + tư tưởng ích kỷ, phi thánh mẫu } { chú 2: Đơn nguyên kịch hình thức } Đọc hiểu ra: ·1V1, song khiết, vô địch nhậm, chủ kịch tình · bài này thực tô thực thích, thoải mái hướng, không cần cùng tác giả đàm logic Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vô Hạn Tháp Phòng !
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.