Võ Học Của Ta Sẽ Tự Mình Tu Luyện

Lượt nghe : 71,913 88 người đang nghe

Giới thiệu :

làm thành thục võ học, tự mình sẽ tu luyện là rất bình thường, mà lại phù hợp logic. dương dịch xuyên qua thành tê hà tông tạp dịch đệ tử, tư chất thường thường, bản làm xong về nhà kế thừa gia nghiệp dự định, nhưng thế nhưng võ học không chịu thua kém: “ngài xích hà công quan sát nội môn đệ tử tỷ thí, thành công đột phá tầng thứ hai!” “ngài xích hà công tại sườn đồi trấn ma thụ bữa sau ngộ, thúc đẩy sinh trưởng ra một luồng bách tà bất xâm kim dương hỏa!” “ngài xích hà công hộ chủ sốt ruột, đi ngang qua đan phòng lúc, cho ngài mang đến một bình mới mẻ luyện chế sinh xương đan.” “ngài xích hà công tại đại đạo tông đại sát bốn phương, lướt đến một môn bí truyền võ học thúy hư thủ.” “ngài thúy hư thủ tham lam thành tính, hấp thu cầm trụ công, lực sát thương tăng nhiều!”

võ học của ta sẽ tự mình tu luyện