Vô Tận Thần Khí

Lượt nghe : 86,102 59 người đang nghe

Giới thiệu :

– thái cổ tiên thần phá không đi, duy có thần khí đạo vận minh khắc ở bên trong trời đất, đây là một cái thần khí thế giới. thông qua cảm ngộ thiên địa pháp lý, đạt được thần khí danh xưng hình dáng, chế tạo phương pháp, thần thông diệu dụng, tiến tới mô tả thành thần khí phổ. thông qua câu thông thần khí phổ, có thể mang tự thân pháp lực ngưng luyện thành tương ứng thần khí, có khó lường uy năng. chu thừa, mang theo một quyển kim sắc thần khí phổ đi tới thế giới như vậy, phía trên ghi lại là vô tận hoa hạ thần khí trong truyền thuyết! thanh long yển nguyệt đao, ỷ thiên kiếm, xích tiêu hồng liên, ngàn năm một đòn, tử thanh song kiếm, định hải thần châu, tru tiên tứ kiếm, thái cực đồ, khai thiên thần phủ, tạo hóa ngọc điệp! vô tận thần khí, uy áp vạn giới!

vô tận thần khí