Vô Thượng Quật Khởi

Lượt nghe : 67,364 85 người đang nghe

Giới thiệu :

, – đầy trời ánh tím, thiên địa biến đổi, ánh trăng có khuyết, hư không tương liên! đã trải qua một trận được xưng là đại phá diệt tai hoạ địa cầu, phần lớn sinh vật trực tiếp chết đi, nhân loại tại cuối cùng khu vực an toàn tận lực kiên thủ, thế nhưng bọn hắn đối mặt, không chỉ là biến dị hung thú, còn có những con kia tùy thời đều có thể phá vỡ không gian bích lũy, tiến vào địa cầu to lớn nguyên thú! sinh trưởng tại ở giữa nguy nan thiếu niên la vân dương, được thuộc tính điều chỉnh khí cụ, từ đó đi lên một đầu quật khởi con đường! tác giả định nghĩa nội dung: nhiệt huyết, vô địch lưu.

vô thượng quật khởi