Võng Du Chi Kim Cương Bất Hoại

Lượt nghe : 89,217 75 người đang nghe

Giới thiệu : – võng du chi kim cương bất phôi – võng du chi kim cương bất hoại. ta từ nhỏ bị cha ta đánh tới đại, hắn cũng không đánh chết ta huống hồ các ngươi? đến đến đến, đánh ta một cái thử xem.

võng du chi kim cương bất hoại