võng du: mỗi 3 cấp thu được một cái sss thiên phú

cướp đoạt luân hồi ấn phía sau bị người hãm hại, lục thương xuyên việt về đến rồi « hư không » mới vừa khai phục thời gian. kích hoạt kỹ năng: ( chí cường chúc phúc ) ( chí cường chúc phúc: ngươi lấy được thiên phú đều là sss cấp! ) rút trúng thiên phú: ( vô hạn trưởng thành ) ( vô hạn trưởng thành: ngươi mỗi đề thăng ba cấp, thêm vào thu được một cái tân thiên phú! ) nào đó s cấp thiên phú chiến sĩ: “con bà nó!, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái thiên phú ?” nào đó s cấp thích khách: “làm sao ta đánh hắn không rơi huyết ? ngược lại hắn cột máu còn điên cuồng dâng lên ?” nào đó s cấp kỵ sĩ: “rõ ràng là một cái tán nhân, làm sao so ta còn thịt ?” ( chí cao cường hóa ) ( linh hồn hấp thủ ) ( thời gian chi khắc ) 100 cấp lúc —— lục thương mang theo 33 cái sss cấp thiên phú, một đao trảm thần!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.